7 Aralık 2014 Pazar

Haftanın Kitabı : Finansı Anlamak, Harvard Business School Press

Haftanın kitabı yazımda, bu hafta sizlere " Harvard Business School Press'e ait bir kitaptan bahsedeceğim, haftanın kitabı " Finansı Anlamak "

Dünyada çok farklı iş türleri ve kültürler olduğu malumunuz, her toplumun kendine özgü mutfak kültürü, yönetim tarzı dahası yaşam şekli vardır. Kendine özgü bu kültürlerin dışında dünyanın hemen her yerinde geçerli birtakım kural, davranış vs.. standartlar bulunmaktadır. Bunlara örnek verecek olursak örneğin görgü kuralları her yerde geçerlidir diyebiliriz ya da belli davranış türleri vardır genel ahlak kurallarına uygun olarak adlandırabileceğimiz.. Bütün bu ortak davranış şekilleri gibi belli sektörlerde de ortak kural ya da standartlar gösterilebilir. Örneğin olaya finansal yönetim açısından bakarsak; birtakım ortak noktalar sıralayabiliriz. Bunlar; gelir tablosu, bilanço, nakit akış tablosu, bütçeleme ve daha birçok örnekle anlatılabilir. Elbette dünyanın her yerinde birebir aynıdır diyemeyiz bu uygulamalara ancak genel itibariyle birbirine çok benzerdir.

Gerek bir şirketin yöneticisi olalım, gerek firma ortağı konumunda bulunalım, gerekse herhangi bir işletmenin finans dışındaki bir departmanında çalışalım biraz önceki bahsetmiş olduğum mali işlerle ilgili standart diyebileceğimiz tabloları okuyabilmek, yorumlayabilmek bizi her zaman ayrıcalıklı kılacaktır.

Bu haftaki kitabımız " Finansı Anlamak " mali tabloların neler olduğu, bunların nasıl oluşturulduğu, mali tabloların nasıl yorumlanacağı, bütçeleme, fayda/maliyet analizi, bir şirketin mali sağlığını gözlemleyebilmek gibi konuları ele alıyor..

Kitap, bahsettiğim konularda temel okuyuşları öğretme anlamında tavsiye edilebilecek bir kitap diyebilirim. Bu kitabı okuduğunuzda finans uzmanı olmayacaksınız fakat temel finans becerileri kazanacaksınız ve mali tablolar hakkında daha rahat ve özgüven sahibi olabileceksiniz..

Kitabı okudum, önerilerim arasında yer verdim..

Yalnızca bu kitabı değil, mümkün olduğunca nefesimiz yettiğince okuyabileceğimiz her kitabı öneririm..

Okumak güzeldir..