5 Şubat 2015 Perşembe

Kaizen Nedir ?


Günümüzde teknolojinin gelişmesi ve bilginin çok hızlı bir biçimde yayılması her geçen gün yeni sistemler doğurmaktadır. Ortaya çıkan bu sistemler ile çok farklı alanlarda yapılan uygulamalar, üretim maliyetlerinde azalma, verimlilik, müşteri memnuniyeti ya da bireysel olarak bakacak olursak kişisel gelişim gibi noktalarda ciddi oranda gelişmeler sağlamaktadır.


Kaizen, Japoncada kai değişim, zen ise daha iyi anlamına gelmektedir. Kaizen, sürekli iyileştirme ve geliştirme anlamı taşımaktadır.  Kaizen yalnızca iş hayatında değil birey olarak kişilerin de hayatında uygulanabilmektedir. Kaizen (Sürekli İyileştirme), sonuçlardan ziyade süreçlere yöneliktir. Çünkü, eğer sonuçlar iyileştirilmek isteniyorsa bu sonuçları ortaya çıkaran süreçler iyileştirilmelidir. Özellikle Japonlar iş hayatında Kaizen'i kullanarak TKY ( Toplam Kalite Yönetimi ) çalışmalarıyla önemli başarılara imza atmışlardır. Kaizen yaklaşımı ile maliyetlerin azaltılması, etkin zaman yönetimi vb. konularda pratik ve akılcı çözümlere gidilerek süreçler iyileştirilir. Kaizen israfa karşı etkili bir yaklaşımdır.

 

Kaizen'in 3 Ana Bölümü

 1. Kaizen Olayının Planlanması
 2. Kaizen Olayının Uygulanması
 3. Sürdürülebilirliği ve Genişletilmesi

 

Kaizen Felsefesinin Temel Prensipleri

 1. Sorunu kabul edin.
 2. Çok para gerektirmeyen projeleri seçin.
 3. Önce "bizim" problemlerimize bakın "Onlarınkine" değil,
 4. Tek ölçü ekonomik çıkar olmamalıdır.
 5. Önceliği saptayın. Projeyi kalite, maliyet, dağıtım vs. ilkelerine dayalı olarak yürütün.
 6. Planla, yap, kontrol et, harekete geç (PDCA) çevrimini izleyin
 7. Doğru çözüm araçlarını kullanın.

Kaizen Yaklaşımı Örnek Uygulamalar • Amerikan Havayolları, 1987 yılında maliyetleri düşürmek üzere bir çalışma başlatmış ve yapılan inceleme ve gözlemlerin sonucunda First Class yolcularının %80’inin salatada sunulan zeytinlerin hepsini yemediği tespit edilmiştir. Bu sebeple salatalardan bir adet zeytin eksiltmek suretiyle, yıllık 40.000 USD kar elde edilmiştir.