Temel Finansal Tabloları Tanıyalım

Bir yatırım kararı almadan önce gerekli incelemeleri yapabilmek, işletme ile ilgili bilgi sahibi olmak, değerleme ve finansal analiz yapabilmek/yorumlayabilmek için mali tablolar hakkında mutlaka bilgi sahibi olmalıyız. 

Mali tablolar
Konuyu finansal tabloları sınıflandırarak ele aldığımızda daha yalın ve anlaşılır olacağını düşündüğümden, aşağıdaki başlıklarla birlikte bilgilerinize sunmak istedim. Aşağıda yer alan finansal tablolara mutlaka kulak aşinalığımız vardır. Gelin şimdi bunlara beraber bir göz atalım.


Temel Finansal Tablolar:


  • Bilanço ve Gelir Tablosu olarak sınıflandırılır.

Bilanço: Herhangi bir işletmenin belli bir tarihteki varlıklarını ve bu varlıkların elde edildiği kaynakları gösteren mali/finansal tablodur. Bilanço ile ilgili olarak, belli bir tarihte bir işletmenin mali durumunu gösteren fotoğraftır da diyebiliriz. Bilançolar statik (durağan) bir yapıdadır, aktif ve pasif olarak tanımlanan değerler yer alır, aktif ve pasifler birbirine eşit olmalıdır. Bu eşitliğe ise bilanço eşitliği adı verilir.

Finansal tablolar

Gelir Tablosu: Bir diğer temel finansal tablo ise Gelir Tablosudur. Gelir Tablosu; bir işletmenin belli bir hesap döneminde elde ettiği gelir ve giderlerin sınıflandırıldığı ve o dönemdeki faaliyetlerin sonucunun net olarak kar ya da zarar şeklinde sunulduğu finansal/mali tablodur. Gelir tablosu ise dinamik (etkin, hareketli) bir yapıdan oluşan finansal tablodur.


Bilanço ve Gelir Tablosu ile birlikte diğer finansal tablolar:


  • Fon Akış/Akım Tablosu: İşletmenin belli bir hesap döneminde sağladığı finansal kaynaklar ve bu kaynakların kullanıldığı yerleri gösteren tablolardır. Kaynakların nereden sağlanıp, nereye harcandığı ile ilgili olduğundan; nereden geldi, nereye gitti olarak da tanımlanmaktadır.


  • Nakit Akım Tablosu: Bir hesap döneminde işletmenin nakit kaynaklarının durumunu açıklar. İşletmedeki nakit giriş-çıkışlarını, kaynakları ve kullanıldıkları yeri özetleyen mali tablodur.


  • Kâr Dağıtım Tablosu: İşletmenin dönem kârının dağıtım biçimini gösteren tablodur.


  • Net İşletme Sermayesindeki Değişim Tablosu: Belli bir hesap döneminde işletme sermayesinin kaynaklarını ve bu kaynakların kullanıldığı yerleri belirtmek üzere o dönemdeki net işletme sermayesindeki azalış/artışları gösteren tablodur.


  • Satışların Maliyeti Tablosu: İşletmenin bir dönemde, satılan mamul, yarı mamul, ticari mal gibi stok hareketlerini ve bunlara ait maliyetleri gösteren tablodur.

  • Öz Kaynaklar Değişim Tablosu: Bir dönemde öz kaynak kalemlerinde meydana gelen değişimleri gösteren tablodur. 


Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.