Hisse Başına Kâr Nedir ?

Hisse başına kâr (HBK), bir işletmenin elde ettiği net kârın, hisse senedi sayısına bölünmesiyle hesaplanan bir finansal göstergedir. HBK, her bir hisse senedi için düşen kâr miktarını ifade eder ve yatırımcılar için önemli bir bilgi kaynağıdır.


HBK, şu şekilde hesaplanır:


HBK = Net Kar / Hisse Senedi Sayısı


HBK, hisse senedi yatırımcıları için önemli bir gösterge olarak kabul edilir çünkü şirketin elde ettiği kârın her bir hissedar için düşen payını gösterir. Yüksek HBK, şirketin daha kârlı olduğunu gösterirken, düşük HBK, şirketin kârlılığında ve yatırımcılara sağladığı getiride sorunlar olduğunu gösterebilir.


HBK, aynı zamanda şirketlerin kârlılık trendlerini ve finansal performanslarını değerlendirmek için de kullanılır. Yıl bazında HBK'nın artması, şirketin kârını artırdığını ve finansal olarak güçlendiğini gösterirken, düşmesi, şirketin zorlu ekonomik koşullarla karşılaştığını ve kârlılıkta azalmalar yaşadığını gösterir.


Hisse başına kâr


İki şirketin hisse başına kârını rakamsal olarak karşılaştırmak, hisse adetlerinin farklı olması nedeniyle doğru bir sonuç vermez. 


Örneğin karşılaştırılmak istenen 2 şirketin de kârı 100 milyon TL olsun, ancak A şirketinin toplam hisse adedinin 5 milyon adet, B şirketinin ise 10 milyon adet olduğunu varsayalım. Bu durumda A şirketi hisse başına kârı 20 TL iken, B şirketi hisse başına kârı ise 10 TL çıkacağından rakamsal olarak bu tür bir karşılaştırma doğru değildir.


Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.