Özsermaye Kârlılığı (ROE) ve Aktif Kârlılığı (ROA)

Özsermaye Kârlılığı (Return on Equity-ROE) ve Aktif Kârlılık (Return on Assets-ROA), şirketlerin performansını ölçmek için kullanılan iki önemli finansal rasyodur.


Özsermaye Kârlılığı (ROE):


ROE, bir şirketin özsermayesinin ne kadar verimli kullanıldığını gösteren finansal bir rasyodur. ROE, şirketin net kârını özsermayesiyle (toplam özsermaye) oranlayarak hesaplanır ve yüzde olarak ifade edilir. Yüksek ROE, şirketin özsermayesini etkin bir şekilde kullanarak yüksek kâr elde ettiğini gösterir. Yatırımcılar için yüksek ROE değeri, yatırımlarının iyi bir getiri potansiyeline işaret eder, şirketin iyi yönetildiğini gösterir.


ROE = (Net Kâr / Özsermaye) x 100


Özsermaye karlılığı


Aktif Kârlılık (ROA):


ROA, şirketin toplam varlıklarının ne kadar verimli kullanıldığını ölçen bir finansal rasyodur. ROA, şirketin net kârını toplam varlıklarıyla oranlayarak hesaplanır ve yüzde olarak ifade edilir. Yüksek ROA değeri, şirketin varlıklarını etkin bir şekilde kullanarak kârlılığını artırdığını gösterir.


ROA = (Net Kâr / Toplam Varlıklar) x 100


Özsermaye kârlılığı ve aktif kârlılığı, şirketlerin finansal performansını değerlendirmek için kullanılan önemli göstergelerdir. Ancak bu rasyolar tek başına yeterli değildir. Şirketlerin diğer finansal rasyoları ve sektörel performansları da değerlendirilmelidir. Ayrıca, şirketlerin geçmiş performansı ve gelecek beklentileri de dikkate alınmalıdır. Yatırım kararları verirken, geniş bir perspektiften bakmak ve temel analiz yapmak önemlidir.


Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.